Smertebehandling for en bedre hverdag og større livskvalitet

Smertebehandling handler om hele mennesket.
Al behandling ved Maimann Fysioterapi omhandler en eller anden form for smertebehandling.
Alle mennesker er forskellige, og netop derfor tilpasser vi også din behandling med udgangspunkt i dine smerter, dine problemer i hverdagen og din livskvalitet. 

kontakt for mere information

Her får du et overblik over, hvad du kan forvente ved opstart. 

Vi starter altid med en første konsultation – dette gælder både ved undersøgelse og behandlinger samt ved opstart af personlige genoptræningsforløb.

Første konsultation:

Vi undersøger dig i det område, hvor du oplever smerte. Vi ser kroppen som en helhed, dvs. at vi også vil undersøge andre relevante områder på kroppen. 

Herefter vil vi påbegynde behandling, som kan variere i stor grad. 
Det vigtigste er, at behandlingen giver mening for dig – og at du forstår dine smerter. 
Vi gør meget ud af at forklare, hvor problematikken sidder, hvorfor og hvordan vi bedst kan smertebehandle dig. 

Hvis det er første konsultation i forbindelse med opstart af genoptræningsforløb, vil vi stadig teste dig og herefter lægge en genoptræningsplan. 

Efterfølgende behandling:

Vi følger altid op på, hvordan dine smerter har ændret sig. 
Efterfølgende behandling skal stadig give mening for dig, og for det mål vi har med behandlingen. 

Her justerer vi til ift. behandlingsmetode, område el. lign. alt efter dine nuværende symptomer. 

priser
kontakt for mere information

Personlig genoptræning

Dette er den vedligeholdende og forebyggende effekt. 
Det er her vi finder ud af, hvordan vi bedst kan forebygge tilbagefald og/eller vedligeholde den effekt vi har opnået under behandlingen.

Det kan være alt fra en enkelt simpel øvelse hjemme til et større program – alt efter dit behov
Hvis du ønsker dybdegående program, tilpasser vi et helt program til dine behov. 
Hvis du ikke ønsker mere end en enkelt øvelse, så finder vi det, som er mest optimalt for dig på daglig basis. 

priser
kontakt for mere information

Smerte

Vi har et smertecenter i hjernen, som modtager information fra kroppen. 
Ved at forstå vores smertecenter, kan vi lære at forstå vores smerter, og dermed også, hvordan vi bedst håndterer dem i hverdagen. 

Smerte er en underlig størrelse. 
Vi snakker tit om “smertegrænse”, men al smerte er inviduel – du er den eneste, som kan mærke dine smerter. 

I Maimann Fysioterapi bruger vi meget tid på forståelse og håndteringen af smerte. 

Gennem uddannelse af smerteteori, kan vi opnå mindre smerte. 
Vi tror på, at vores krop og vores hjerne er vores ven – vores beskytter, som vi skal lære at forstå.
Ved hjælp af metaforer, tegninger og andre teorier vil udannelse af smerteteori være en del af din behandling, ved siden af evt. behandlingsmetoder og træning.  

Typiske problematikker:

Ryg/nakke smerter og spændinger, fx

Artrose (slidgigt), diskusprolaps, spændingshovedpine og migræne

Knæsmerter, fx

Artrose (slidgigt), løberknæ, springerknæ 

Skuldersmerter, fx

Artrose (slidgigt), slimsæk irritation, overbelastning af skulderbladsmusklerne (rotatorcuff)

kontakt for mere information