Persondatapolitik

Maimann Fysioterapi er indstillet på til enhver tid at leve op til Persondataforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) og vil her informere dig om de data, vi opbevarer om dig, og hvordan vi bruger dem.

Persondataforordningen er skabt for at beskytte dig og sikre dine rettigheder til at bestemme, hvad dine personlige oplysninger bliver brugt til, samt at disse opbevares sikkert af de virksomheder, du deler dine oplysninger med. Det sker, for at undgå misbrug, og for at give større gennemsigtighed i behandlingen af dine oplysninger.

På denne side kan du læse om, hvordan Maimann Fysioterapi lever op til persondataforordningen.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
Vi har pligt til at kunne dokumentere dit samtykke samt opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi indsamler data som CPR NR, faktura-id, email, navn, telefon, IP-adresse, postnummer, by og adresse, aktiviteter på vores hjemmeside og tilhørende systemer, ordrehistorik, adgangskontrol samt vise brugertilpasset indhold

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

6. Hvad bruger vi dataene til?

Dette bruger vi til at holde styr på hvem ordren, og varen der er købt, tilhører. Vi bruger det desuden til bogføring/regnskabslov, samt at give dig adgang til dine køb i fremtiden. Vi gør det også for at sikre os mod misbrug af vores systemer og rettigheder. Vi bruger også oplysninger til generel markedsføring, online annoncering samt email-markedsføring. Det er også nødvendigt ifht. hvidvaskningsloven, samt som sikkerhed ved f.eks. misbrug af dit betalingskort. Vi gemmer også oplysninger om din betaling (ikke betalingskortoplysninger!), dato, faktura og evt. kreditnota. Det gør vi for at kunne hjælpe dig ved reklamationer, returret og lign. Vi gemmer også dine betalinger for at leve op til den danske bogføringslov, der stiller krav om dokumentation i minimum 5 år.

Vi sælger ikke, eller på anden måde videregiver personoplysninger, til 3. part uden din tilladelse. Oplysninger kan videregives i tilfælde, hvor det kræves af lovgivningen, eller hvor der foreligger en retskendelse.

Vi opbevarer dine oplysninger i vores database, som også sikres løbende mod hacking og datatyveri. Dette sker bl.a. ved løbende opdatering af sikkerhed, bagvedliggende systemer, software og hardware.

Personlige oplysninger indsamles i samarbejde med:

 • Terapeut booking (Terapeut system til journal, faktura mm)
 • E-conomics (Bogføring og regnskab)
 • Google (AdWords, Analytics) Markedsføring og statistik
 • Facebook (Markedsføring)
 • Youtube (Markedsføring)
 • Bing Ads (Markedsføring)
 • Mailchimp (Nyhedsbreve og markedsføring)
 • Partner-Ads.com (Markedsføring)
 • Webgains (Markedsføring)
 • Apple (App – levering af køb)

Alle ovenstående data-behandlere lever op til EU’s krav om behandling af personlige oplysninger.

Brug af cookies og sporing

En cookie er en lille computer-fil, der indeholder en mængde data, for at kunne identificere din webbrowser. Når du besøger en af vores hjemmesider, forsøger vi at lægge en cookie på din enhed, læse en cookie fra tidligere og evt. opdatere denne.

Vi bruger cookies på vores hjemmesider for at identificere brugere som unikke, men anonyme personer. Det giver os mulighed for at registrere antal besøgende, lave statistik om køb, adfærd og trafik på vores hjemmesider og apps.

Det gør vi for at kunne spore kunders trafik på vores hjemmeside, gemme rabatkoder og for at kunne analysere på denne data. Vi bruger også cookies til markedsføring og for at forsøge at give dig bedre og mere relevante annoncer på andre sider på internettet. Den kan også anvendes som grundlag til afregning med affiliatepartnere, som sender dig til vores webshop. Cookies kan også anvendes til at gemme indstillinger, logins og præferencer på vores og vores partneres hjemmesider.

Du kan til enhver tid slette dine cookies for at undgå sporing og markedsføring målrettet dig/din enhed. Du kan vælge specifikt at slette cookies fra os, andre eller at slette alle cookies på dine enheder.

Der er flere måder at undgå cookies på. Læs mere om det her: http://minecookies.org/cookiehandtering

1. Hvor længe opbevarer vi cookies?

Vi har forskellige cookies alt efter formål og leverandør. De cookies vi sætter hos dig, opbevares i et skiftende antal måneder afhængig af formålet.

Hver gang du besøger vores hjemmeside kan en cookie opdateres og forlænges. Alle vores cookies har en udløbsdato, hvor den ikke længere anvendes.

2. Dine rettigheder og valg

Under GDPR har du ret til:

 • At have adgang til data – Du har ret til at få adgang til de data vi gemmer om dig.
 • At rette fejl i de persondata vi gemmer om dig – Du må få rettet fejl i de persondata vi har om dig.
 • At få slettet dine data  – Du har ret til at få slettet dine data, vi gemmer. Dette gælder ikke nødvendige oplysninger for regnskabsdokumentation.
 • At gøre indsigelse mod behandling af dine persondata -Du har ret til at kontakte Datatilsynet, hvis du mener, dine persondata behandles forkert.
 • At eksportere dine persondata – Du har ret til at få dine persondata udleveret eller overført til en anden dataansvarlig (hvis muligt).

Hvis du ønsker at gøre brug af noget af ovenstående, kan du kontakte os på kontakt@maimann-fysioterapi.dk. Vi kræver identifikation for at behandle en sådan forespørgsel.

3. Dette kan du selv gøre for at fjerne dine persondata, hvis du ønsker dette

Fjerne automatisk markedsføring

Dataansvarlig

Maimann Fysioterapi

Islandsgade 12

5000 Odense C

Danmark

CVR: 36319046

Tlf: +45 42 40 45 99

kontakt@maimann-fysioterapi.dk