Kender du også til nakke- og skuldersmerter, som til tider udvikler sig til hovedpine i løbet af dagen?

fysioterapeut smerter hovedpine

Muskelsmerter i nakke og skuldre – Dry Needling som effektiv behandling.

Artikel:

Effectiveness of Dry Needling for Myofascial Trigger Points Associated With Neck and Shoulder Pain – A Systematic Review and Meta-Analysis

Resumé af artiklen ”Effectiveness of Dry Needling for Myofascial Trigger Points Associated With Neck and Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis”

I starten af 2015 udgav ”American Congress of Rehabilitation Medicine” en artikel, hvor de lavevde et systematisk review* og meta-analyse* omkring, hvor effektivt Dry Needling er som behandling af Myofascial Trigger Point (MTrPs) i nakke og skuldre.
*Systematisk review er en sammenfatning af den bedste viden inden for et forskningsområde, og en meta-analyse er en sammenfatning af data fra forskellige undersøgelser.

Formålet med artiklen var at undersøge dokumenteret bevis for effekten af Dry Needling som behandling til MTrPs-smerter i nakke og skuldre både med hensyn til kort-, medium- og langvarig effekt sammenlignet med andre behandlinger.
Artiklen sammenholder 20 forskellige RCT studier*, hvor de konkluderer, at Dry Needling har en statistisk signifikant effekt på kort- og mediumsigt, men de kan ikke konkludere, at Dry Needling har en langvarig effekt.
*RCT studie: undersøger effekten af en behandling med kontrolgrupper og behandlingsgrupper.

Hvad er myofascielle trigger points?

Myofascial trigger points (MTrPs) er en meget almindelig form for smerte, som kommer fra muskler eller fascie (den hinde som omringer musklerne, ligesom hinden på et kyllingebryst). Studier fra bl.a. USA viser, at et sted mellem 30 og 85% af alle patienter, der kommer til sundhedssektoren grundet smerter, lider af MTrPs. Det er derfor både en stor  for både patienter og samfundet.
MTrPs er et lokaliseret punkt på en overspændt (hyperirritabel) muskel, hvilket enten giver smerter lokalt eller refereret (et andet smertefuldt sted end hvor smertens oprindelse er). Det kan påvirke ens hverdag ekstremt og kan med tiden medføre hovedpine, svimmelhed og nedsat bevægelighed. Typisk er patienter påvirkede af smerter i længere tid, før de søger hjælp. Det betyder, at der er høj risiko for at udvikle en kronisk tilstand.
Indtil videre har udstrækning, massage, kompression, laser, varme, akupunktur, ultralyd og TENS været mulige behandlingsmetoder til at lindre myofascielle smerter, men ingen af behandlingerne har vist sig værende universel succesfulde.

Min mening: – Dry Needling som en del af behandlingen

Studiet viser, at Dry Needling er en effektiv behandling til muskelspændinger i nakke og skuldre. Det konkluderer, at behandlingen ikke har effekt på lang sigt.
Det er enormt vigtigt at holde for øje, at Dry Needling er ren symptom behandling. Dry Needling kan ikke stå alene, og skal suppleres med andre behandlingsmetoder.
Jeg ser Dry Needling som en fordelagtig behandling, fordi patientens symptomer kan lindres kortvarigt. Det giver os mulighed for sammen at kunne behandle (fx træne) og forebygge tilbagefald, så smerterne ikke vender tilbage.
Gennem Dry Needling kan jeg ”nulstille” muskler, hvilket giver os et tidsrum, hvor vi fx kan træne musklerne optimalt. Herefter kan patienten lave øvelserne korrekt og herved aktivere de rigtige muskler. MTrPs kommer ofte grundet overkompensering af muskler (en muskel overarbejder og overtager arbejdet for andre muskler). Målet er, at vi får ”vækket” de muskler, som ikke har været aktive i længere tid. Så ved at ”nulstille” den overarbejdende muskel, har vi mulighed for at aktivere alle muskler i en synergi, som kan forebygge tilbagefald.
Efter undersøgelse bruger jeg ofte først cupping og derefter Graston Tecnique i forbindelse med Dry Needling. På den måde arbejder jeg alle lagene igennem helt fra hud, underhud og ned til musklen.
Derefter behandles musklen med Dry Needling, hvor jeg finder 2-5 punkter på musklen, hvor jeg stikker nålen ind og prikker rundt for at få musklen til at slappe af og helst lave ”twitches”*.
*Twitch er når musklen ufrivilligt trækker sig sammen og herved rent kemisk frigiver nogle affaldsstoffer.

 Som supplement bruger jeg E-stim, som er spænding, der sendes gennem to nåle for yderligere at få den overspændte muskel til at slappe af. E-Stim kan også bruges til at ”vække” en underarbejdende muskel.

Efter behandlingen er der nu et tidsrum, hvor musklen er nulstillet kortvarigt (dage til uger), hvor patienten skal lave øvelser (samt evt. anden eller flere Dry Needling behandlinger).

Min erfaring er, at Dry Needling er en effektiv behandling til muskelspændinger – både akutte og kroniske. Det varierer hvor mange behandlinger, der kræves, og hvor hurtigt effekt det har. Erfaringen er, at jo længere smerterne har været til stede, jo flere behandlinger kræver det.
Jeg har selv mødt Dry Needling på egen krop i forbindelse med praktik i USA. Det har haft positive resultater på min egen genoptræning af ankelskade.
Jeg synes det er vigtigt, at patienter ved, at Dry Needling er en mulig behandling. Jeg tror på, at Dry Needling bliver mere og mere anerkendt og populært i Danmark.

 

Skriv et svar