GLA:D er patientuddannelse og træning til dig med artrose (slidgigt) i hofte og/eller knæ

Artrose er en nyere (og bedre) betegnelse for ”slidgigt”.
GLA:D er et forløb for smerter i hofte og knæ, der har til formål helt at undgå eller udskyde operationer.
Hver femte dansker har artrose, men de færreste har brug for operation. Det er dokumenteret, at GLA:D-træning nedsætter smerter og forbedrer funktion og livskvalitet hos personer med artrose.

kontakt for mere information

GLA:D forløb i Odense C

 • Startsamtale, registrering og starttests
 • Patientundervisning
 • Seks ugers træning (to gange om ugen)
 • Slutsamtale vedr. motivation
 • Sluttest og registrering
 • Registrering efter 12 måneder

Du får herved de bedste forudsætninger for et godt og effektivt forløb samt vedligeholdelse af træning og resultater.

læs mere om gla:D
træning hofte knæ slidgigt

GLA:D-forløb i Odense med Fysioterapeut Mie Maimann Møller

Jeg skrev mit bachelorprojekt omkring GLA:D og motivation for livslang træning. Der ses en enorm stor tilfredshedsprocent hos GLA:D-deltagere, men der er stadig nogle, som ikke får vedligeholdt deres træning/resultater efter GLA:D-forløbet er endt. I projektet fandt jeg ud af, hvilke udfordringer og barrierer patienter har mødt gennem og efter forløbet. På baggrund af dette fandt jeg ud af, hvordan GLA:D og fysioterapeuter kan hjælpe til større motivation, og hvad der skal til, for at vedligeholde motivationen og de gode resultater. Alt dette har jeg taget med mig, og det sætter et stort præg på, hvordan et GLA:D-forløb ser ud hos mig.

Jeg kører individuelle GLA:D-forløb i Odense C – det gør, at vi kan tilpasse trænings-tidspunkterne til din hverdag.

kontakt for mere information

GLA:D

GLA:D – Godt Liv med Artrose i Danmark er et projekt, som er startet i Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi på SDU i samarbejde med Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital. GLA:D henvender sig til patienter med hofte- og knæartrose. GLA:D’s mål er at integrere de kliniske retningslinjer for artrose i et brugerorienteret perspektiv gennem patientuddannelse, træning og vægttab ved behov. Dets vision er, at træning skal være den primære behandling, og kirurgi kun skal overvejes, hvis der ikke opnås tilfredsstillende resultater gennem GLA:D. GLA:D består af tre dele:

 • Uddannelse af fysioterapeuter til at varetage GLA:D-kurser for patienter.
 • Uddannelse og neuromuskulær (hjerne-til-muskel) træning af patienter på GLA:D-kurser af seks ugers varighed.
 • Registrering af patienter i det nationale GLA:D-register.

Uddannelsen af fysioterapeuter sker på et to-dages kursus. Kurset skal sikre, at alle fysioterapeuter tilbyder ensartet og evidensbaseret behandling til patienterne. Forud for træningen deltager patienterne i tre undervisningssessioner, hvor de bliver uddannede i egen sygdom. Patienterne kan vælge mellem at træne hjemme eller på hold. Holdtræningen er superviseret to gange ugentligt og består af de samme øvelser, der bliver gradueret til den enkelte. Det er en forudsætning for en vedvarende effekt, at patienterne vedligeholder deres træning, efter at forløbet er afsluttet.

Registreringen af patienten sker gennem spørgeskemaer og indeholder bl.a. data om deres sundhedstilstand, herunder medicinering, smerteniveau og selvvurderet livskvalitet. Informationerne indhentes for at kunne evaluere resultater efter endt forløb.

Registreringen sker ved forløbets start samt efter 3 og 12 måneder. Patienternes funktionsniveau testes forud for træningsforløbet og gentages efter 3 måneder. De bliver testet med 30 sek. rejse-sætte-sig-test og 40 m. gangtest.

Projektet har kørt siden januar 2013 og er nu landsdækkende. I slutningen af 2013 var der tilmeldt 719 patienter fordelt på 49 GLA:D-enheder (klinikker). I slutningen af 2014 var 3.637 patienter tilmeldt GLA:D fordelt på 137 GLA:D-enheder. D. 03-11-2019 har mere end 47900 patienter påbegyndt et GLA:D-forløb.

Det er dokumenteret gennem meget forskning at træning er en effektiv behandling af artrose, og at træning kan være med til at udskyde eller helt undgå operationer. Der er i dag 900.000 danskere, som lider af artrose, men det er kun 10% af disse, som reelt har brug for en operation (nyt led).

Et GLA:D-forløb består som minimum af to patientundervisninger og seks ugers træning (2 gange træning om ugen). Der er starttest og registrering inden forløbet, og ved tre måneder. Derudover er der endnu en registrering ved 12 måneder.

Case Jytte – svær artrose i venstre knæ

Jytte begyndte GLA:D-forløb i begyndelsen af juli måned 2016. Hun havde lige fået nyt job i Vejle, som gjorde, at hun havde brug for sene træningstidspunkter, så vi fik tidspunkterne tilpasset hendes skema.

Jyttes historie:

Hun begyndte at få smerter i venstre knæ i slutningen af 2015. Hendes aktivitetsniveau faldt, og hun blev mindre og mindre motiveret for bevægelse. Smerterne begyndte at påvirke hendes gang, hun var besvær med at gå på trapper, og kunne til sidst ikke komme op og ned på cyklen. Hun fik konstateret artrose i venstre knæ i begyndelsen af 2016, og fik valget mellem operation eller at prøve konservativ/non-operativ behandling. Da Jytte på ingen måde ønskede at gennemgå operation, var et GLA:D-forløb en oplagt mulighed, og hun fik hendes private sundheds forsikring til at dække omkostningerne.

Jyttes mål med GLA:D:

 • Færre smerter eller smertefri – vil gerne kunne gå og cykle ubegrænset som hun kunne før – uden at mærke det eller skulle tænke over det
 • Funktionsniveau tilbage
 • Cykle
 • Trappegang
 • Gang
 • Større bevægelighed i knæet

Jyttes trænede i alt 12 gange fordelt på 6 uger, hvor hun gradvist blev bedre til øvelserne, blev stærkere og fik færre smerter.

Ved slutsamtale og test var alle Jyttes mål opnået!

Hun går normalt igen, kan tage flere etager trappe både op og ned uden smerter, kan cykle igen, og har fået fuldt bevægelse tilbage i knæet.
Nu glæder hun sig bare til vandreferie i efteråret 😉

kontakt for mere information