§140 FritValgService

Sundhedslovens §140 kræver nu pr. 18/2-19, at den enkelte patient efter operation/indlæggelse skal tilbydes genoptræning senest 7 dage efter udskrivelse.
Hvis den enkelte kommune ikke kan imødekomme dette, kan den enkelte patient frit vælge mellem private godkendte leverandører, og få genoptræning betalt af kommunen.

Jeg er godkendt til følgende: – Se forløbsbeskrivelse længere nede

 • 01 Underekstremitet, kirurgisk
 • 01 Underekstremitet, medicinsk
 • 02 Overekstremitet (ikke hånd), kirurgisk
 • 02 Overekstremitet (ikke hånd), medicinsk
 • 06 Nakke og Ryg, kirurgisk
 • 06 Nakke og Ryg, medicinsk
 • 11 Almen svækkelse, kirurgisk
 • 11 Almen svækkelse, medicinsk

Sundhedsloven §140:

§ 140

Stk. 1. 

Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Stk. 2. 

Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. 

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk. 4. 

En person, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, jf. § 84, kan, medmindre genoptræningen skal foregå på sygehus, vælge at modtage genoptræningen hos en privat leverandør, som KL har indgået aftale med efter stk. 5, hvis kommunalbestyrelsen ikke inden for 7 dage efter udskrivning fra sygehus kan tilbyde opstart af genoptræningen, jf. stk. 3. Angiver genoptræningsplanen, at genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først bør opstartes på et senere tidspunkt end udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tidspunkt.

Stk. 5. 

KL indgår på kommunernes vegne aftale med de private leverandører om levering af genoptræning efter stk. 4.

Forløbsbeskrivelse:

Forløbsbeskrivelse FritValgService
 1. Du er udskrevet og skal begynde din genoptræning hurtigst muligt, da dette er vigtigt for din bedring.
 2. Du får et brev fra kommunen (online), som enten kan tilbyde dig genoptræning inden for 7 dage, hvilket du kan vælge at tage imod, eller et brev fra kommunen, hvor de ikke kan tilbyde dig genoptræning inden for 7 dage, og du kan vælge en privat leverandør/Maimann Fysioterapi. Her får du en forløbskode, som du skal oplyse til mig.
 3. Indtast din forløbskode på www.mingenoptraening.dk, og vælg din behandler/Maimann Fysioterapi. Jeg skal kunne opstarte dig hurtigere end hvad kommunen har tilbudt. Dvs. at din kommune fx at tilbudt dig opstart 11 dage efter udskrivelsesdato, så skal jeg kunne tilbyde opstart senest inden 11 dage efter udskrivelse. Ellers bortfalder retten til brug af privat leverandør.
 4. Du har nu valgt Maimann Fysioterapi.
 5. Vi aftaler en opstartstid (inden for de fx 11 dage efter udskrivelse).
 6. Du skal give din kommune besked om, at du har valgt Maimann Fysioterapi, hvorefter kommunen sender mig din genoptræningsplan. Herefter er vi godkendt til at opstarte vores forløb.
 7. Vi har opstarts konsultation.
 8. Vi træner.
 9. Du er færdig med genoptræning ved Maimann Fysioterapi. Vi har en slut samtale om forløbet og fremtiden. Resten klarer jeg med kommunen.

Er du i tvivl, så er du altid velkommen til at ringe på 42 40 45 99.